Gathering Julia Jewelry Jayapura

Gathering customer Julia Jewelry cabang Jayapura pada tanggal 15 April 2017 di B-One Restaurant, bekerjasama dengan LT Pro Cosmetic ( La Tulipe Profesional )